5.8 Virhe! Palautuksen aikaraja (240 h) on ylittynyt (NMVS_NC_PCK_20)

Syyt hälytykselle:

  • Pakkauksen uloskirjaamisesta on kulunut yli 10 päivää, jolloin toimintoa ei enää voi palauttaa 

HUOM. Aiheuttaa L5-tason hälytyksen vain siinä tapauksessa, että pakkauksen tietoja ei löydy FiMVS-järjestelmästä (esim. toisesta EU-maasta Suomeen tuodut erityisluvalliset valmisteet) ja FiMVS tekee kyselyn toisen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmään, joka antaa hälytyksen.

Taho Hälytyksen käsittelyohjeet
Apteekki / Sairaala-apteekki / Lääkekeskus / Lääketukkukauppa

Jos käyttäjä ei itse pysty selvittämään milloin ja kenen toimesta alkuperäinen toiminto on suoritettu, FiMVO voi tarkistaa ne toiminnot, jotka on tehty Suomessa (nmvs@fimvo.fi). Tarvittaessa käyttäjän tulee ottaa yhteyttä myyntiluvan haltijaan / lääkkeen toimittajaan, jotta he voivat selvittää kyseisen pakkauksen kirjausketjun sen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmästä, josta tiedot löytyvät. 

Tämä huomautus voi syntyä myös tilanteessa, jossa valmisteen ja pakkauksen tiedot on ladattu FiMVS-järjestelmään, vaikka kyseessä ei silloin ole varsinainen hälytys. FiMVOa voi tässäkin tilanteessa pyytää tarkistamaan pakkauksen kirjausketjun (nmvs@fimvo.fi). 

Hälytyksen syy tulee aina selvittää ennen pakkauksen toimitusta asiakkaalle. Jos selvitysten mukaan kyseessä on virhehälytys ja/tai kyseessä ei ole lääkeväärennösepäily, voi pakkauksen toimittaa asiakkaalle. 

MAH / OBP

Tässä tapauksessa pakkauksen tietoja ei ole ladattu FiMVSiin, joten FiMVO ei pääse tarkistamaan pakkauksen täydellistä kirjausketjua. FiMVO voi tarkistaa ne toiminnot, jotka on tehty Suomessa (nmvs@fimvo.fi). Tarvittaessa myyntiluvan haltijan / lääkkeen toimittajan tulee selvittää pakkauksen kirjausketju toisen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmästä ottamalla yhteyttä kyseisen maan lääkevarmennusjärjestelmää ylläpitävän organisaation tukeen. 

Tämä huomautus voi syntyä myös tilanteessa, jossa valmisteen ja pakkauksen tiedot on ladattu FiMVS-järjestelmään, vaikka kyseessä ei silloin ole varsinainen hälytys.