6.1 Selvityspyynnöissä vaadittavat tiedot ja yhteystiedot

Sekä FiMVOlle että myyntiluvan haltijalle tehtävissä tuki- ja selvityspyynnöissä tulee aina ilmoittaa seuraavat yksilöivät tunnisteet liittyen tuotteeseen ja/tai pakkaukseen, jota selvityspyyntö koskee sekä muut tarvittavat tiedot:

  1. Tuotenumero (PC / GTIN)
  2. Eränumero (LOT / Batch)
  3. Sarjanumero (SN)
  4. Kestoaika (EXP)
  5. Tieto siitä mistä hälytyksestä on kyse (selkokielinen hälytyksen teksti) ja mitä asiaa selvityspyyntö koskee
  6. Pakkauksesta on hyvä ottaa myös valokuva, jossa näkyy pakkaukseen painettu 2D-koodi sekä silmin luettavat tunnistetiedot ja lähettää se selvityspyynnön liitteenä (HUOM! Pakkausta ei tule palauttaa lääketukkukauppaan ennen kuin hälytyksen syy on selvitetty ja/tai palautuksesta on sovittu myyntiluvan haltijan kanssa).

HUOM. Lääkevarmennusjärjestelmässä ei käytetä pohjoismaista tuotenumeroa (Vnr). Vnr-numeron perusteella ei ole mahdollista yksilöidä hälytyksen aiheuttanutta tuotetta, vaan tuotenumerona tulee aina käyttää GTIN-muotoista 14 numerosta muodostuvaa tuotenumeroa (PC).

Mikäli tuki- ja selvityspyyntö lähetetään FiMVOlle, tulee olla yhteydessä FiMVOn sähköpostiosoitteeseen: nmvs@fimvo.fi. Pyydämme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse. Päivystyspuhelinta tulee käyttää vain sellaisissa tapauksissa, joissa lääkkeen toimittaminen potilaalle on vaarassa estyä (päivystävä puhelinnumero: 09 6150 4949).