Ohjeen etusivu

Tarkoitus

Tässä toimintaohjeessa kuvataan lääkevarmennusjärjestelmästä aiheutuvien hälytysten käsittelyyn liittyviä prosesseja ja toimintaohjeita eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Dokumentin avulla käyttäjien IT-järjestelmiä voidaan jatkokehittää siten, että käyttäjä näkee nopeasti ja helposti lääkevarmennuskyselyn tietosisällön ja FiMVS-järjestelmän vastauksen sekä pystyy erottamaan, onko kyseessä virheilmoitus vai hälytys.

Muutoshistoria

  • Versio 1.0 päivitetty 4.12.2020, uusi dokumentti luotu. Toimintaohje liitetty osaksi laatujärjestelmää ja sen rakenne muutettu vastaamaan ohjepohjaa. Lisätty kohta Vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi huomioitu EU Hub version 1.8 tuomat muutokset. Tärkein muutos on se, että jatkossa kaikki hälytykset menevät tiedoksi myös OBP:lle. 
  • Versio 2.0 päivitetty 3.5.2021, hälytysviestit päivitetty. FiMVS-järjestelmän suomenkielisiä hälytys- ja virheviestejä täsmennetty ymmärrettävämmiksi.
  • Versio 3.0 päivitetty 8.11.2021, hälytysviestejä päivitetty. Ohjeen luokittelu muutettu työohjeeksi. Työohjeessa on huomioitu FiMVS version 1.09 tuomat muutokset liittyen hälytyskoodeihin NMVS_NC_PCK_19 ja NMVS_NC_PCK_22.
  • Versio 4.0 päivitetty 7.11.2022, työohjeessa on huomioitu FiMVS version 1.10 tuomat muutokset hälytyksiin ja virheilmoituksiin. Hälytyskoodien NMVS_NC_PCK_06, NMVS_NC_PCK_19 ja NMVS_NC_PCK_27 hälytysviestejä selvennetty. Lisäksi tehty vähäisiä tekstitäsmennyksiä.