6.6 Pakkausta ei voi toimittaa. TAI Pakkaus on jo toimitettu tässä toimipisteessä.

Hälytysviesti Merkitys/selitys Hälytyskoodi (FiMVS)

Pakkausta ei voi toimittaa

TAI

Pakkaus on jo toimitettu tässä toimipisteessä.

Pakkaus on yritetty kirjata toimitetuksi, mutta se on jo aiemmin kirjattu ulos lääkevarmennusjärjestelmästä. 51220000, 51220200, 51220201, 51220202, 51220300, 51220301, 51220400, 51220401, 51220500, 51220501, 51220600, 51220601, 51220700, 51220701, 51220800, 51220801, 51220900

Järjestelmän antamien 5122-alkuisten hälytyskoodien täydelliset selitteet on lueteltu FiMVOn verkkosivuilta löytyvässä dokumentissa.

Mahdolliset syyt hälytykselle:

  • Sama käyttäjä on jo kirjannut pakkauksen toimitetuksi. Ennen varsinaista hälytystä käyttäjä saa kaksi kertaa virheilmoituksen "Pakkaus on jo toimitettu tässä toimipisteessä." ja kolmannella kerralla virheilmoituksen "Pakkaus on jo toimitettu tässä toimipisteessä. Seuraava toimitusyritys aiheuttaa hälytyksen." Lisäksi hälytyskoodin selitteessä mainitaan tässä tapauksessa erikseen, että uloskirjaus on tehty samassa toimipisteessä.
  • Toinen käyttäjä on jo lukenut pakkauksen ulos lääkevarmennusjärjestelmästä. Hälytyskoodin selitteessä mainitaan tässä tapauksessa erikseen, että uloskirjaus on tehty toisessa toimipisteessä.
  • Joissakin harvinaisissa tapauksissa hälytys voi johtua siitä, että jakeluun on päässyt kaksi pakkausta keskenään identtisillä tunnistetiedoilla ja toinen näistä pakkauksista on jo kirjattu ulos lääkevarmennusjärjestelmästä.
     
Taho Hälytyksen käsittelyohjeet
Apteekki / Sairaala-apteekki / Lääkekeskus / Lääketukkukauppa
  1. Tarkista pakkauksen tila EMVS-järjestelmässä, jos pakkauksen tila ei käynyt ilmi hälytyskoodin selitteestä.
  2. Tee pakkaukselle palautustoiminto.
  3. Jos palautustoiminto onnistuu, on alkuperäisen toiminnon tehnyt sama käyttäjä korkeintaan 10 vrk aiemmin eli kyseessä on todennäköisesti toiminto, joka on peruuntunut, mutta pakkaus on jäänyt epähuomiossa palauttamatta lääkevarmennusjärjestelmään. Pakkauksen tila järjestelmässä on nyt aktiivinen ja se voidaan kirjata uudelleen ulos järjestelmästä. Käyttäjän tulee kuitenkin selvittää syy virhetoimintoon (esim. jaettu pakkaus, joka on jo aiemmin avattu ja kirjattu toimitetuksi tai aiemmasta ostokerrasta poistettu pakkaus, jonka uloskirjausta ei ole peruttu) ja pyrkiä muuttamaan toimintatapoja siten, että vastaava tilanne ei toistuisi.
  4. Jos palautustoiminto ei onnistu, vaan järjestelmä antaa ilmoituksen "Pakkauksen tilaa ei voi palauttaa aktiiviseksi. Palautuksen aikaraja on ylittynyt.", on sama käyttäjä tehnyt alkuperäisen toiminnon yli 10 vrk sitten eikä pakkausta voi enää palauttaa aktiiviseksi FiMVS-järjestelmässä, ks. kappale 6.8. Jos järjestelmä antaa ilmoituksen "Pakkauksen tilaa ei voi palauttaa aktiiviseksi. Pakkaus on toimitettu toisessa toimipisteessä.", alkuperäisen toiminnon on tehnyt toinen käyttäjä. Kyseessä voi olla todellinen lääkeväärennös. Tässä tapauksessa pakkausta ei saa toimittaa asiakkaalle ennen kuin alkuperäisen hälytyksen syy on saatu selvitettyä. Siirrä pakkaus erilleen muista lääkevalmisteista ja merkitse selvästi, että sitä ei saa toimittaa. Ks. myös kappale 6.9.
  5. Jos hälytyksen syy ei selviä toimipaikassa, FiMVOa voi pyytää tarkistamaan pakkauksen kirjausketjun (nmvs@fimvo.fi). Kaikissa tapauksissa pakkauksen tietoja ei ole ladattu FiMVSiin, vaan jonkin toisen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmään, joten FiMVO ei näissä tilanteissa pääse tarkistamaan pakkauksen täydellistä kirjausketjua. FiMVO voi tällöin tarkistaa ne toiminnot, jotka on tehty Suomessa. Tarvittaessa asiassa tulee olla yhteydessä myyntiluvan haltijaan / lääkkeen toimittajaan, jotta he voivat selvittää kyseisen pakkauksen kirjausketjun sen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmästä, josta tiedot löytyvät. Selvityspyynnön tulee sisältää pakkauksen silmin luettavat tiedot eli tuotenumero, sarjanumero, eränumero ja kestoaika. Kyseisestä pakkauksesta on hyvä ottaa valokuva, jossa näkyy pakkaukseen painettu 2D-koodi sekä silmin luettavat tunnistetiedot ja lähettää se ilmoituksen liitteenä. Jos pakkauksen kirjausketju viittaa tuotevirhe- tai väärennösepäilyyn, epäilystä on ilmoitettava valmisteen myyntiluvan haltijalle joko lääketukkukaupan tuotevirheilmoitusjärjestelmän kautta tai suoraan sähköpostitse tai puhelimitse. HUOM. Pakkausta ei tule palauttaa lääketukkukauppaan ennen kuin hälytyksen syy on selvitetty ja/tai palautuksesta on sovittu myyntiluvan haltijan kanssa.
MAH / OBP

Jos apteekki / lääketukkukauppa ottaa yhteyttä tämän hälytyksen takia, FiMVOa voi pyytää tarkistamaan pakkauksen kirjausketjun (nmvs@fimvo.fi). Kaikissa tapauksissa pakkauksen tietoja ei ole ladattu FiMVS-järjestelmään, vaan jonkin toisen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmään, joten FiMVO ei näissä tilanteissa pääse tarkistamaan pakkauksen täydellistä kirjausketjua. FiMVO voi kuitenkin tarkistaa ne toiminnot, jotka on tehty Suomessa. Tarvittaessa myyntiluvan haltijan / OBP:n tulee selvittää pakkauksen kirjausketju toisen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmästä ottamalla yhteyttä kyseisen maan lääkevarmennusjärjestelmää ylläpitävän organisaation tukeen.