Anvisningens framsida

Syfte

I det här dokumentet beskrivs processer och åtgärder ur olika användargruppers perspektiv relaterade till hantering av larm. Med hjälp av dokumentet kan kundernas IT-system vidareutvecklas så att användaren snabbt och lätt kan se läkemedelsverifieringsförfrågans informationsinnehåll och svaret i FiMVS-systemet samt om det är fråga om ett felmeddelande eller larm.

Revision history

  • Version 1.0 updated on 4th December 2020, initial document created: SOP included in the Quality Management System and the structure has been aligned with the SOP template. Changes introduced by EU Hub R1.8 have been addressed. The most significant change is that all alerts are now propagated to the OBP.
  • Version 2.0 updated on 3rd of May 2021, alert messages updated: The Swedish alert and exception messages by FiMVS have been adapted to be more understandable.
  • Version 3.0 updated on 8th of November 2021, changes made in two alert functionalities: Document type has been changed to work instruction. Changes introduced by FiMVS Core release 1.09 have been addressed. The functionalities regarding alerts NMVS_NC_PCK_19 and NMVS_NC_PCK_22 have been modified.
  • Version 4.0 updated on 7th of November 2022, changes in alert functionalities and alert messages: Changes introduced by FiMVS Core release 1.10 have been addressed. The alert messages of alerts NMVS_NC_PCK_06, NMVS_NC_PCK_19 and NMVS_NC_PCK_27 have been clarified. Links in references have been updated. Minor textual clarifications throughout the document.
  • Version 5.0 updated on 19th of November 2023, changes in alert functionalities: The entire working instruction has been updated considering the changes introduced in alert and return codes by the change of NMVS supplier. In scope of the working instruction are users connected to the NMVS via the REST API.
  • Version 6.0 updated on 16th of May 2024, changes in alert functionalities. Changes introduced by FiMVS release 14 have been addressed regarding alerts A3 and A68. Links regarding lists of FiMVS operation codes and messages have been updated. Chapter regarding the alert of the expiry date mismatch has been updated.