Väärennetyt lääkkeet ovat riski terveydelle. Lääkeväärennökset voivat sisältää ihmiselle sopimattomia ja vaarallisia aineita. Lääkkeet eivät välttämättä sisällä sitä, mitä niiden pitäisi sisältää, tai vaikuttavaa ainetta on eri määriä kuin on ilmoitettu. Lääkeväärennöksistä on löydetty muun muassa maalia, rotanmyrkkyä ja sementtiä. 

Ostamalla lääkkeet laillisista apteekeista ja verkkoapteekeista lääkkeen käyttäjä voi olla varma lääkevalmisteen aitoudesta ja turvallisuudesta. Lääkeväärennösten pääsy lailliseen jakelukanavaan pyritään estämään lääkevarmennusjärjestelmän avulla.

Vaatimus järjestelmän rakentamiseksi perustuu EU-lainsäädäntöön eli lääkeväärennösdirektiiviin, sekä sitä tarkentavaan delegoituun asetukseen.

Lääkevarmennusjärjestelmä koskee pääosin reseptilääkkeitä mutta lainsäädännössä on joitakin poikkeustapauksia.  Järjestelmä ei koske EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta tuotavia erityisluvallisia lääkkeitä.

Lääkevarmennusjärjestelmä kostuu eurooppalaisesta keskustietokannasta, johon lääkkeiden valmistajat syöttävät kunkin markkinoille tuomansa lääkepakkauksen yksilöivät tiedot. EU-maissa (+ ETA-maissa) on lisäksi omat tietokannat, joihin keskustietokantaan syötetyt tiedot siirtyvät. Kansallisia järjestelmiä käyttävät lääkejakeluketjun paikalliset toimijat eli tukkujakelijat, apteekit, sairaala-apteekit ja lääkekeskukset.

Lääkepakkauksen yksilöivät tiedot koostuvat pakkauksen yksilöivästä sarjanumerosta ja  tuotekoodista. Nämä tiedot löytyvät pakkauksiin lisättävästä kaksiulotteisesta viivakoodista. Lisäksi viivakoodissa on eränumero sekä pakkauksen viimeinen käyttöpäivä. Yksilöivien tietojen lisäksi pakkaukset varustetaan teknisellä ratkaisulla (esim. sinetti tai repäisynauha), joka paljastaa, onko lääkepakkaus avattu ennen sen toimittamista potilaalle.

Lääkevarmennusjärjestelmän rakenne
Lääkevarmennusjärjestelmän rakenne

Kansalliset järjestelmät keskustelevat toistensa kanssa keskustietokannan kautta. Näin voidaan varmistua myös monikansallisten pakkausten sekä toiseen maahan tuotujen erityislupavalmisteiden turvallisuudesta. Lisäksi Euroopan laajuinen järjestelmä on tehokas keino tapauksissa, joissa lääkkeitä joudutaan vetämään pois markkinoilta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo järjestelmän toimintaa Suomessa.

JÄRJESTELMÄN HALLINNOINTI

Lainsäädäntö edellyttää, että lääkevarmennusjärjestelmää hallinnoidaan voittoa tuottamattomien organisaatioiden toimesta. 

Euroopan tasolla lääketeollisuuden, apteekkien, tukkujen ja sairaala-apteekkien keskusjärjestöt ovat muodostaneet EMVOn (European Medicines Verification Organisation). EMVO hallinnoi keskustietokantaa eli Hubia ja toimii yhteistyöelimenä kansallisille organisaatioille, kuten FiMVOlle. Ajantasaisen listan kansallisista organisaatioista löydät EMVOn kotisivulta.

Tietoturva kohdallaan

Lainsäädännössä määritellään tarkasti, että järjestelmässä liikkuva tieto kuuluu vain sille taholle, jonka toimesta tieto syntyy. Lääkejakeluketjun osapuolet eivät siis pääse näkemään toistensa tietoja järjestelmän kautta. Järjestelmässä ei käsitellä henkilötietoja. 

Lisätietoja

EU-komission lääkeväärennössivusto