Lääketukuilla on merkittävä rooli ja velvoite tarkistaa lääkepakkausten oikeellisuus.

Miltä osin lääketukut tarkistavat pakkausten turvamerkinnät?

Lääkepakkausten turvamerkintöjä eli yksilöivää tunnistetta ja peukaloinnin paljastavaa mekanismia ei tarvitse tarkistaa systemaattisesti jakelevissa lääketukuissa. 

Lainsäädäntö velvoittaa lääketukkuja seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Tarkistettava vähintään sellaisten pakkausten turvamerkinnät, jotka palautetaan tukkuihin apteekeista tai toiselta tukulta.
  • Tarkastettava sellaiset pakkaukset, jotka se vastaanottaa sellaiselta tukulta, joka ei ole lääkkeiden valmistaja, niiden myyntiluvan haltijana toimiva tukkukauppias eikä myyntiluvan haltijan nimeämä tukkukauppias.
    • Turvamerkintöjen tarkistamista ei kuitenkaan edellytetä, jos tuotteen omistajuus vaihtuu, mutta se ei fyysisesti vaihda paikkaa. Tarkistamista ei tarvita myöskään silloin, kun lääkepakkaus liikkuu fyysisesti saman tukun välillä saman maan sisällä, mutta omistajuus ei vaihdu.
  • EU:n lainsäädännössä todetaan, että kansalliset viranomaiset voivat edellyttää turvamerkintöjen tarkistamista ja poistamista käytöstä tukkuliikkeessä ennen lääkkeen toimittamista tietyille henkilöille tai laitoksille. Esimerkkeinä on lueteltu mm. eläinlääkärit, sotilasapteekit, vankilat, hammaslääkärit ja optikot

Suomessa lainsäädäntöä sovelletaan siten, että tukut vastaavat yksilöllisen tunnisteen poistamisesta, kun ne toimittavat turvamerkinnöillä varustettuja lääkkeitä eläinlääkäreille. Lisäksi tukut toimivat tunnisteen uloskirjaajina toimittaessaan lääkkeitä Sotilasapteekille, yliopistoille ja muita tutkimusta tekeville organisaatioille. Muut tahot hankkivat lääkkeensä apteekista tai sairaala-apteekista, jolloin nämä toimivat tunnisteen poistajina.

Suomessa jakelevat lääketukut ovat sitoutuneet tarkistamaan yhden pakkauksen jokaisesta vastaanottamastaan turvamerkitystä lääke-erästä. Tämä toimintatapa vähentää merkittävästi puutteellisista / virheellisistä lääkevalmisteiden tiedoista syntyvien hälytysten riskiä apteekeissa ja sairaala-apteekeissa.