Lääkeväärennösjärjestelmää koskeva lainsäädäntö asettaa velvoitteita kaikille lääkejakeluketjun osapuolille. Vaikka lääkepakkausten turvamerkintöjä eli yksilöivää tunnistetta ja peukaloinnin eston mekanismia ei tarvitse tarkistaa systemaattisesti jakelevissa lääketukuissa, on tukuilla merkittävä rooli osana lääkepakkausten oikeellisuuden tarkistamista.

Tukkujen on tarkastettava vähintään sellaisten pakkausten turvamerkinnät, jotka palautetaan tukkuihin apteekeista tai toiselta tukulta. Lisäksi tukun tulee tarkistaa sellaiset pakkaukset, jotka se vastaanottaa sellaiselta tukulta, joka ei ole lääkkeiden valmistaja, niiden myyntiluvan haltijana toimiva tukkukauppias eikä myyntiluvan haltijan nimeämä tukkukauppias.

Turvamerkintöjen tarkistamista ei kuitenkaan edellytetä, jos tuotteen omistajuus vaihtuu mutta se ei fyysisesti vaihda paikkaa. Tarkistamista ei tarvita myöskään silloin, kun lääkepakkaus liikkuu fyysisesti saman tukun välillä saman maan sisällä mutta omistajuus ei vaihdu.

EU:n lainsäädännössä todetaan, että kansalliset viranomaiset voivat edellyttää turvamerkintöjen tarkistamista ja poistamista käytöstä tukkuliikkeessä ennen lääkkeen toimittamista tietyille henkilöille tai laitoksille. Esimerkkeinä on lueteltu mm. eläinlääkärit, sotilasapteekit, vankilat, hammaslääkärit ja optikot.

Suomessa lainsäädäntöä sovelletaan siten, että tukut hoitavat yksilöllisen tunnisteen poistamisen, kun toimittavat ihmislääkkeitä eläinlääkäreille. Lisäksi tukut toimivat tunnisteen uloskirjaajina toimittaessaan lääkkeitä Sotilasapteekille, yliopistoille ja muita tutkimusta tekeville organisaatioille.

Muut tahot ostavat lääkkeensä apteekista tai sairaala-apteekista, jolloin nämä toimivat tunnisteen poistajina.

Suomessa jakelevat lääketukut ovat sitoutuneet tarkistamaan yhden pakkauksen jokaisesta erästä, joka saapuu niiden varastoon 9.2.2019. Tällä toimintatavalla vähennetään merkittävästi väärästä datasta syntyvien hälytysten riskiä apteekeissa ja sairaala-apteekeissa.