6.7 Pakkausta ei voi inaktivoida

Hälytysviesti Merkitys/selitys Hälytyskoodi (FiMVS)
Pakkausta ei voi inaktivoida. Pakkaus on yritetty kirjata ulos lääkevarmennusjärjestelmästä käyttäen jotain muuta toimintoa kuin toimitusta asiakkaalle, mutta se on jo aiemmin kirjattu ulos lääkevarmennusjärjestelmästä. 51320000, 51320200, 51320201, 51320300, 51320301, 51320400, 51320401, 51320500, 51320501, 51320600, 51320601, 51320700, 51320701, 51320800, 51320801, 51320900

Järjestelmän antamien 5132-alkuisten hälytyskoodien täydelliset selitteet on lueteltu FiMVOn verkkosivuilta löytyvässä dokumentissa.

Mahdolliset syyt hälytykselle:

  • Sama käyttäjä on jo lukenut pakkauksen ulos lääkevarmennusjärjestelmästä. Hälytyskoodin selitteessä mainitaan tässä tapauksessa erikseen, että uloskirjaus on tehty samassa toimipisteessä.
  • Toinen käyttäjä on jo lukenut pakkauksen ulos lääkevarmennusjärjestelmästä.
  • Joissakin harvinaisissa tapauksissa hälytys voi johtua siitä, että jakeluun on päässyt kaksi pakkausta keskenään identtisillä tunnistetiedoilla ja toinen näistä pakkauksista on jo kirjattu ulos lääkevarmennusjärjestelmästä.
Taho Virheilmoituksen käsittelyohjeet
Apteekki / Sairaala-apteekki / Lääkekeskus / Lääketukkukauppa
  1. Tarkista pakkauksen tila FiMVS-järjestelmässä, jos pakkauksen tila ei käynyt ilmi hälytyskoodin selitteestä.
  2. Tee pakkaukselle palautustoiminto.
  3. Jos palautustoiminto onnistuu, on alkuperäisen toiminnon tehnyt sama käyttäjä korkeintaan 10 vrk aiemmin eli kyseessä on todennäköisesti toiminto, joka on peruuntunut, mutta pakkaus on jäänyt epähuomiossa palauttamatta lääkevarmennusjärjestelmään. Pakkauksen tila järjestelmässä on nyt aktiivinen ja se voidaan kirjata uudelleen ulos järjestelmästä. Käyttäjän tulee kuitenkin selvittää syy virhetoimintoon ja pyrkiä muuttamaan toimintatapoja siten, että vastaava tilanne ei toistuisi.
  4. Jos palautustoiminto ei onnistu, vaan järjestelmä antaa ilmoituksen "Pakkauksen tilaa ei voi palauttaa aktiiviseksi. Palautuksen aikaraja on ylittynyt." on sama käyttäjä tehnyt alkuperäisen toiminnon yli 10 vrk sitten eikä pakkausta voi enää palauttaa aktiiviseksi FiMVS-järjestelmässä, ks. kappale 6.8. Jos järjestelmä antaa ilmoituksen "Pakkauksen tilaa ei voi palauttaa aktiiviseksi. Pakkaus on toimitettu toisessa toimipisteessä.", alkuperäisen toiminnon on tehnyt toinen käyttäjä. Kyseessä voi olla todellinen lääkeväärennös. Tässä tapauksessa pakkausta ei saa toimittaa asiakkaalle ennen kuin alkuperäisen hälytyksen syy on saatu selvitettyä. Siirrä pakkaus erilleen muista lääkevalmisteista ja merkitse selvästi, että sitä ei saa toimittaa. Ks. myös kappale 6.9.
  5. Jos pakkauksen kirjausketjua ei ole mahdollista selvittää käyttäjän omasta järjestelmästä, tulee ottaa yhteyttä FiMVOon (nmvs@fimvo.fi) kirjausketjun selvittämiseksi. 
  6. Jos pakkauksen kirjausketju viittaa tuotevirhe- tai väärennösepäilyyn, epäilystä on ilmoitettava valmisteen myyntiluvan haltijalle joko lääketukkukaupan tuotevirheilmoitusjärjestelmän kautta tai suoraan sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoituksen tulee sisältää pakkauksen silmin luettavat tiedot eli tuotenumero, sarjanumero, eränumero ja kestoaika. Kyseisestä pakkauksesta on hyvä ottaa valokuva, jossa näkyy pakkaukseen painettu 2D-koodi sekä silmin luettavat tunnistetiedot ja lähettää se ilmoituksen liitteenä. HUOM. Pakkausta ei tule palauttaa lääketukkukauppaan ennen kuin hälytyksen syy on selvitetty ja/tai palautuksesta on sovittu myyntiluvan haltijan kanssa.
MAH / OBP

Jos apteekki / lääketukkukauppa ottaa yhteyttä tämän hälytyksen takia, FiMVOa voi pyytää tarkistamaan pakkauksen kirjausketjun (nmvs@fimvo.fi).