Lääkevarmennusjärjestelmän tulee olla käytössä koko lääkejakeluketjussa viimeistään helmikuussa 2019. Suomessa tähtäämme siihen, että järjestelmä on täydessä toiminnassa marraskuussa 2018.

Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää muutoksia nykyisiin IT-järjestelmiin ainakin apteekeilla, jakelevilla lääketukuilla, lääkeyrityksillä ja rinnakkaistuojilla. Apteekkeihin luetaan mukaan myös sekä julkisen että yksityisen terveydenhoidon sairaala-apteekit ja lääkekeskukset.

Lääkeyritysten ja rinnakkaislääkejakelijoiden IT-järjestelmät kytkeytyvät suoraan Euroopan keskusjärjestelmään (EU Hub). Hubiin toimitetaan lääkepakkauksen yksilöllisen tunnisteen tiedot (yksilöity sarjanumero, tuotekoodi, eränumero sekä viimeinen voimassaolopäivä) sekä muita perustietoja (Master Data).

EU-Hub jakaa nämä tiedot kaikkiin niihin kansallisiin lääkevarmennusjärjestelmiin (National Medicines Verification System, NMVS), joita kyseiset tiedot koskevat.

Apteekit ja tukut vertaavat lääkepakkauksessa olevia tietoja kansallisen varmennusjärjestelmän tietoihin. Jos tarkistusprosessin tulos on positiivinen, voidaan lääkepakkaus kirjata ulos järjestelmästä.

Perusperiaatteena järjestelmässä on aina se, että yksilöivä koodi tulisi kirjata ulos järjestelmästä mahdollisimman lähellä lääkkeen lopullista käyttäjää. Näin mahdollisten lääkeväärennösten pääsy järjestelmään voidaan minimoida. Lääkepakkauksen aitouden tarkastus ja kirjaaminen ulos lääkevarmennusjärjestelmästä tapahtuu lääkepakkauksessa olevan 2D-matriisin lukuun kykenevällä lukulaitteella eli skannerilla, ja peukaloinnin paljastavan mekanismin tarkistus.

Suomen lääkevarmennusjärjestelmän toimittaja on saksalainen Arvato Systems. Arvato toimittaa järjestelmää myös useisiin muihin maihin (mm. Norja, Saksa, Ranska ja Espanja).

Rakennusprojekti

Järjestelmän teknisenä projektipäällikkönä toimii Tero Vesa, tero.vesa@laakevarmennus.fi, +358 400 416698. Jos sinulla on IT-asioihin liittyviä kysymyksiä projektista, niin voit aina olla yhteydessä Teroon.