3. Lyhenteet ja termit

Termi/lyhenne Määritelmä
EMVO European Medicines Verification Organisation; Euroopan keskustietokantaa EU Hubia hallinnoiva organisaatio
EMVS European Medicines Verification System; Euroopan keskustietokannan ja kansalliset lääkevarmennusjärjestelmät sisältävä järjestelmä
EU Hub European HUB; Euroopan keskustietokanta
Fimea Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
FiMVO Finnish Medicines Verification Organisation; Suomen Lääkevarmennus Oy
FiMVS Finnish Medicines Verification System; Suomen lääkevarmennusjärjestelmä
GTIN Global Trade Item Number; numerosarja, jota käytetään kauppanimikkeiden yksilöimiseen maailmanlaajuisesti
IMT Inter Market Transaction; kansallisen järjestelmän tekemä reaaliaikainen kysely/toiminto EU Hubin kautta toisen EU-maan kansalliseen järjestelmään
MAH Marketing Authorisation Holder; Myyntiluvan haltija
NMVS National Medicines Verification System; kansallinen lääkevarmennusjärjestelmä
OBP On-Boarding Partner; Lääkeyritystä Euroopan keskustietokannassa EU Hubissa edustava taho
PC Product Code; Valmisteen tuotenumero
SN Serial Number; Pakkauksen yksilöllinen sarjanumero