5. Lääkevarmennusjärjestelmän poikkeamat

Seuraavassa taulukossa on esitetty lääkevarmennusjärjestelmän yleisimmin palauttamia poikkeamailmoituksia. Kaikki järjestelmän antamat paluukoodit selitteineen on lueteltu FiMVOn verkkosivuilta löytyvässä dokumentissa. HUOM. Käyttäjän IT-järjestelmän antama selite saattaa erota FiMVS-järjestelmän selitteestä riippuen järjestelmän toteutuksesta. Tämä on hyvä varmistaa omalta IT-toimittajalta.

Paluuviesti Merkitys/selitys Paluukoodi (FiMVS) Paluukoodi (EU Hub) Ohje poikkeaman käsittelyyn
Tuntematon tuotenumero. Lääkevarmennustoiminnossa käytettyä tuotenumeroa ei löydy järjestelmästä. 41020000 #A1 Jos syy ei ole tiedossa, selvitä miksi kyseinen pakkaus ei kuulu lääkevarmennuksen piiriin. Tämän voi tehdä toimitustapahtuman jälkeenkin. Asian voi tarkistaa myyntiluvan haltijalta tai pakkauksen toimittaneesta lääketukkukaupasta, jos kyseessä on erityisluvallinen valmiste.
Pakkaus on jo toimitettu tässä toimipisteessä. Pakkausta yritettiin kirjata toimitetuksi, mutta se on jo aiemmin kirjattu toimitetuksi samassa toimipisteessä. Järjestelmä antaa tämän virheilmoituksen kolme kertaa ennen kuin toimitusyritys aiheuttaa hälytyksen. 11220200, 11220201 #A10 Tee pakkaukselle palautustoiminto lääkevarmennusjärjestelmässä. Jos pakkauksen uloskirjaamisesta on kulunut korkeintaan 10 päivää, palautuu pakkauksen tila aktiiviseksi.
Pakkauksen tilaa ei voi palauttaa aktiiviseksi. Palautuksen aikaraja on ylittynyt. Toiminto on yritetty peruuttaa, mutta pakkauksen uloskirjaamisesta on kulunut yli 10 päivää, jolloin pakkauksen tilaa ei enää voi palauttaa aktiiviseksi. 51420002, 51420200, 51420501, 51420601, 51420801 #A4 Ensisijaisesti yhteydenotto FiMVOon, ks. kappale 6.8.
Pakkauksen tilaa ei voi palauttaa aktiiviseksi. Pakkaus on kirjattu ulos toisessa toimipisteessä. Toiminto on yritetty peruuttaa, mutta pakkaus on kirjattu ulos lääkevarmennusjärjestelmästä toisessa toimipisteessä. Palautustoiminnon voi tehdä ainoastaan alkuperäisen toiminnon tehnyt käyttäjä (esim. sama apteekki). 51420201, 51420300, 51420400, 51420500, 51420600, 51420700, 51420900 #A5 Ensisijaisesti yhteydenotto FiMVOon, ks. kappale 6.9.
Pakkausta ei voi toimittaa. Pakkausta yritettiin kirjata toimitetuksi, mutta sen kestoaika on umpeutunut, erä on vedetty pois jakelusta tai valmisteen myyntilupa on peruttu. 51221000, 51221100, 51221200 #A8 / #A9 / #A69 Ota pakkaus syrjään selvityksiä varten. Tarvittaessa ota yhteyttä myyntiluvan haltijaan tai pakkauksen toimittaneeseen lääketukkukauppaan, jos kyseessä on erityisluvallinen valmiste.
Pakkausta ei voi inaktivoida. Pakkausta yritettiin kirjata ulos lääkevarmennusjärjestelmästä käyttäen jotain muuta toimintoa kuin toimitusta asiakkaalle, mutta sen kestoaika on umpeutunut, erä on vedetty pois jakelusta tai valmisteen myyntilupa on peruttu. 51321000, 51321100, 51321200 #A8 / #A9 / #A69 Ota pakkaus syrjään selvityksiä varten. Tarvittaessa ota yhteyttä myyntiluvan haltijaan tai pakkauksen toimittaneeseen lääketukkukauppaan, jos kyseessä on erityisluvallinen valmiste.