Hälytysohjeistustamme on päivitetty – muutokset voimaan 16.5.2024

Olemme päivittäneet hälytysohjeistustamme FiMVS version 14 muutoksilla. Muutokset tulevat voimaan 16.5.2024. Nämä ohjeet koskevat lääkevarmennusjärjestelmän REST API -rajapintaa.

Työohjeessa on huomioitu FiMVS version 14 tuomat muutokset hälytyskoodeihin A3 ’Tuntematon sarjanumero.’ ja A68 ’Eränumero ei vastaa järjestelmään ladattua eränumeroa.’. Näihin hälytystyyppeihin on tullut lisää vaihtoehtoisia paluukoodeja ja selitteitä. Lisäksi ohjeessa olevien paluukoodilistojen linkit on päivitetty ja ohjetta koskien hälytystä kestoajan virheellisyydestä on tarkennettu.

Lääkevarmennusjärjestelmän hälytysten käsittelyohje / REST API  

Anvisning för hantering av läkemedelsverifikationssystemets larm / REST API

Alert handling guideline for Medicines Verification System for system users / REST API

 

Huom! Mikäli käytössä on väliaikainen rajapinta (SOAP API), palauttaa varmennusjärjestelmä edelleen vanhat hälytys- ja paluukoodit. Tällöin apu hälytysten käsittelyyn löytyy seuraavista ohjeista:

Lääkevarmennusjärjestelmän hälytysten käsittelyohje / SOAP API

Anvisning för hantering av läkemedelsverifikationssystemets larm / SOAP API

Alert handling guideline for Medicines Verification System for system users / SOAP API

 

HUOM. Käyttäjän IT-järjestelmän antama selite saattaa erota FiMVS-järjestelmän selitteestä riippuen käyttäjän järjestelmän toteutuksesta. Tämä, ja se kumpi rajapinta (REST API vai SOAP API) on käytössä, on tarvittaessa hyvä varmistaa omalta IT-toimittajalta.

Mahdolliset palautteet ja kysymykset ohjeeseen liittyen (kuten myös kaikkia hälytyksiä koskevat tuki- ja selvityspyynnöt) voit lähettää osoitteeseen nmvs@fimvo.fi.