Byte av leverantör av läkemedelsverifikationssystemet i Finland

Leverantören av läkemedelsverifikationssystemet i Finland byts ut den 18:e november. Detaljer on hur projektet framskrider och vad det betyder för slutanvändarna har behandlats i tre användarinfon vi arrangerat (på finska) i Teams. Vi har nu publicerat en (uppdaterad) svensk resumé av materialet i dessa infon.

Om du har några frågor gällande bytet av leverantören av läkemedelsverifikationssystemet ta gärna kontakt på adressen nmvs@fimvo.fi

Kom också ihåg att förnya din beställning av vårt nyhetsbrev, ifall din e-postadress har förändrats. Prenumerera på nyhetsbrevet på vår hemsida: https://uutiskirje.fimvo.fi/