Apteekkien toisista apteekeista lainaamat ja niihin palauttamat pakkaukset lääkevarmennusjärjestelmässä

Huom. Alkuperäinen uutinen julkaistu 17.8.2021 ja uutista päivitetty 4.3.2022.

FiMVOlle tulee säännöllisesti kysymyksiä liittyen lääkevarmennusjärjestelmän antamiin hälytyksiin: ”Pakkausta ei voi toimittaa” tai ”Pakkausta ei voi inaktivoida” tai ”Pakkauksen tilaa ei voi palauttaa aktiiviseksi. Pakkaus on kirjattu ulos toisessa toimipisteessä”. Pakkausten kirjausketjuista näemme, että yksi usein toistuva syy on se, että kyseisen pakkauksen on jo aiemmin kuitannut toimitetuksi (tai joissain tapauksissa hävitetyksi) toinen lähiseudulla sijaitseva apteekki, sairaala-apteekki tai lääkekeskus. Tarkemmissa selvittelyissä käy ilmi, että pakkaus on lainattu tästä toisesta apteekista tai se on saatu toisesta apteekista lainan palautuksena. Joissain tapauksissa on myös käynyt ilmi, että pakkauksen lääketukkukaupasta alun perin vastaanottanut apteekki, sairaala-apteekki tai lääkekeskus on ensin lainannut sen toiselle apteekille, joka on edelleen lainannut sen kolmannelle apteekille. Näiden tapausten selvittely pakkauksen kirjausketjun perusteella on usein haastavaa, koska kaikki toimijat, joiden hallussa pakkaus on vähittäisjakeluketjussa ollut, eivät aina ole tehneet sille yhtään lääkevarmennustoimintoa.

Turhien hälytysten välttämiseksi olemme laatineet tähän artikkeliin tiiviin ohjeistuksen suositeltavista ja/tai lainsäädännön määräämistä toimintatavoista lääkevarmennusjärjestelmän osalta.

  • Jos apteekki pyytää toista apteekkia lainaamaan lääkevarmennuksen piiriin kuuluvan lääkepakkauksen tai palauttaa korvaavan pakkauksen aiemmin lainaamastaan pakkauksesta, pakkauksen toiselle apteekille luovuttava apteekki ei saa kuitata tätä pakkausta toimitetuksi, lääkenäytteeksi tai hävitetyksi FiMVS-järjestelmään.

Delegoidun asetuksen 2016/161 mukaan apteekin tulee kuitata pakkaus toimitetuksi vasta siinä vaiheessa, kun pakkausta ollaan luovuttamassa asiakkaalle. Pakkauksen luovuttava apteekki siis toimittaa pakkauksen sen vastaanottavalle apteekille tekemättä sille mitään tilamuutosta FiMVS-järjestelmässä. Suosittelemme, että pakkauksen vastaanottanut apteekki varmentaa (verifioi) lainaamansa tai lainan palautuksena saamansa pakkauksen aina sen vastaanottaessaan, jos pakkaus ei tule suoraan lääketukkukaupasta. Näin toimien mahdolliset epäselvyydet pakkauksen tiedoissa tai tilassa paljastuvat välittömästi ja selvitykset on mahdollista käynnistää viipymättä.

  • Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset saavat kuitata vastaanottamansa pakkaukset toimitetuiksi jo vastaanottotarkastuksen yhteydessä ja näin myös yleensä toimivat. Jos siis apteekki/sairaala-apteekki/lääkekeskus lainaa lääkevarmennuksen piiriin kuuluvan lääkepakkauksen sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta tai saa pakkauksen aiemman lainan palautuksena, tämä pakkaus on pääsääntöisesti jo kuitattu toimitetuksi lääkevarmennusjärjestelmässä. Näissä tapauksissa suosittelemme, että pakkauksen luovuttava sairaala-apteekki tai lääkekeskus vielä informoi pakkauksen vastaanottavaa apteekkia/sairaala-apteekkia/lääkekeskusta, että pakkaus on jo kirjattu lääkevarmennusjärjestelmään toimitetuksi.
  • Suosittelemme myös, että pakkauksen vastaanottanut apteekki/sairaala-apteekki/lääkekeskus varmentaa (verifioi) lainaamansa tai lainan palautuksena saamansa pakkauksen. Vaikka pakkauksen tila olisikin inaktiivinen (’Toimitettu’), pakkauksen vastaanottanut apteekki/sairaala-apteekki/lääkekeskus saa kuitenkin varmuuden siitä, että kyseessä oleva yksilöllinen tunniste löytyy lääkevarmennusjärjestelmästä. Pelkkä pakkauksen verifiointi ei aiheuta lääkevarmennushälytystä, vaikka pakkaus olisikin jo kirjattu toimitetuksi, jos pakkauksen 2D-koodista luetut tiedot ovat oikein.
  • Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa FiMVOa (nmvs@fimvo.fi) voi pyytää selvittämään pakkauksen kirjausketjun FiMVS-järjestelmässä.

Löydät kaikki järjestelmän antamat paluu-/hälytyskoodit selitteineen sekä niiden tarkemmat käsittelyohjeet FiMVOn verkkosivulta.