Lainsäädännössä  edellytetään, että lääketeollisuus vastaa lääkevarmennusjärjestelmän kustannuksista. Tämä tarkoittaa sekä eurooppalaisen Hubin että kansallisten järjestelmien kustannuksia. Tämän lisäksi lääkeyritykset joutuvat tekemään merkittäviä panostuksia tuotantolinjojensa ja tietojärjestelmiensä päivittämiseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tukut ja apteekit vastaavat omista tietojärjestelmäpäivityksistään sekä laitehankinnoistaan.

Suomen lääkevarmennusjärjestelmän toiminta rahoitetaan myyntiluvanhaltijoilta perittävillä maksuilla.

Maksut määritellään vuosittain FiMVOn budjetin mukaisesti. Arvioitu kustannushaitari vuosimaksuille on 5 000 – 10 000 euroa/vuosi. Seuraavan vuoden maksu ilmoitetaan Q3 aikana, jotta yritykset voivat varautua kustannusten budjetointiin.

Vuoden 2021 vuosimaksu on 4 950 euroa/MAH. 

Käytämme kiinteää tasamaksua, joka kohdistuu myyntiluvan haltijoihin. Jos yritys edustaa useampaa myyntiluvan haltijaa, maksu peritään myyntiluvan haltijoiden lukumäärän mukaan.

Jos myyntiluvan haltijalla ei ole tuotteita markkinoilla, eikä myyntiluvan haltijan tietoja syöttämiä tietoja ole järjestelmässä, maksua ei peritä.

Lisätietoja löydät englanninkielisiltä sivuiltamme