Apteekit ovat olennainen osa lääkevarmennusjärjestelmän toteuttamista. Apteekit ovat viimeinen jakeluketjun osa ennen lääkkeen toimittamista potilaalle. Sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa puolestaan turvataan tehokkaasti julkisen terveydenhuollon lääkejakelua.

Apteekit kytkeytyvät kansalliseen lääkevarmennusjärjestelmään omien, jo olemassa olevien, tietojärjestelmiensä kautta. Tavoitteena on, että järjestelmä toimii mahdollisimman pitkälti taustalla häiritsemättä normaaleja lääkkeen toimittamiseen liittyviä rutiineja.

Apteekit tarkistavat lääkepakkausten turvaominaisuudet – yksilöllisen tunnisteen sekä peukaloinnin eston mekanismin – siinä vaiheessa, kun lääke toimitetaan potilaalle. Halutessaan apteekki voi lukea tunnisteen tiedot jo aikaisemminkin esimerkiksi varastonhallinnan työkaluna. Tietoja ei kuitenkaan saa vielä tässä vaiheessa kirjata ulos järjestelmästä.

Tavoitteena on, että yksilöllinen tunniste kirjataan ulos järjestelmästä aina mahdollisimman lähellä lääkkeen käyttäjää. Näin mahdollisten lääkeväärennösten pääsy järjestelmään voidaan minimoida.

Lääkkeen aitouden tarkastus tapahtuu lääkepakkauksessa olevan 2D-koodin lukuun kykenevällä lukulaitteella eli skannerilla.

Lainsäädäntö mahdollistaa, että sairaala-apteekeissa pakkauksen yksilöllinen tunniste voidaan kirjata ulos järjestelmästä jo silloin, kun lääkepakkaus saapuu sairaala-apteekkiin. Toimivimmat käytännöt muotoutuvat sairaala-apteekin varastonhallinnasta sekä myös lääkevalmisteesta riippuen.

Lääkevarmennusjärjestelmän hälytykset 

Lääkevarmennusjärjestelmässä voi syntyä hälytyksiä tai virheilmoituksia, esimerkiksi mahdollisissa lääkeväärennöstapauksissa tai puutteellisten / virheellisten lääkevalmisteiden tietojen takia.

Lääkevarmennusjärjestelmän antamien hälytysten syy tulee aina selvittää ennen pakkauksen toimittamista. Jos selvitysten mukaan kyseessä on virhehälytys ja/tai kyseessä ei ole lääkeväärennösepäily, voi pakkauksen toimittaa asiakkaalle. HUOM. Pakkausta ei tule palauttaa lääketukkukauppaan ennen kuin hälytyksen syy on selvitetty ja/tai palautuksesta on sovittu myyntiluvan haltijan kanssa.

FiMVO on luonut toimintaohjeet näiden hälytysten käsittelemiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa (ohje on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

TOIMINTA TEKNISISSÄ HÄIRIÖTILANTEISSA

Lääkevarmennusjärjestelmän toiminnassa saattaa esiintyä teknisiä häiriötilanteita, jotka estävät järjestelmän käytön. Lääkevarmennusjärjestelmän häiriö saattaa ilmetä apteekin/sairaala-apteekin/lääkekeskuksen/lääketukkukaupan oman IT-järjestelmän antamana järjestelmän toimintaan liittyvänä virheilmoituksena tai järjestelmän toiminnan merkittävänä hitautena.

Ensimmäiseksi on syytä tarkistaa, onko FiMVO tai toimijan oma IT-järjestelmätoimittaja julkaissut tiedotetta häiriötilanteesta. FiMVO tiedottaa mahdollisista laaja-alaisista ja/tai pitkäkestoisista häiriötilanteista omilla verkkosivuillaan. IT-järjestelmätoimittajilla on omat käyttäjien kanssa sovitut tiedotuskanavansa. Jos häiriöstä ei löydy tietoa em. tiedotuskanavista, tulee apteekkien/sairaala-apteekkien/lääkekeskusten/lääketukkukauppojen ottaa yhteyttä ensisijaisesti oman IT-järjestelmätoimittajansa käyttäjätukeen.

Useimmissa apteekkien/lääketukkukauppojen IT-järjestelmissä kyselyt lääkevarmennusjärjestelmään puskuroidaan. Tämä tarkoittaa, että jos järjestelmässä on tekninen ongelma, lääkepakkauksen yksilöivä koodi voidaan silti tarkistaa apteekissa ja lääke toimittaa potilaalle. Järjestelmä huolehtii, että tiedot siirtyvät eteenpäin heti, kun tekninen häiriö on ohi.

Lääkepakkauksen yksilöivät tiedot ovat pakkauksessa myös silmin luettavassa muodossa. Jos häiriötilanne koskee sekä apteekin/sairaala-apteekin/lääkekeskuksen/lääketukkukaupan omaa IT-järjestelmää että FiMVS-järjestelmää, eivät toimenpiteet ja tiedot tallennu järjestelmiin. Välttämättömän lääkehoidon turvaamiseksi on tällöinkin mahdollista toimittaa lääkevarmennusjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä, mutta pakkausten tunnistetiedot (tuotekoodi, sarjanumero, eränumero, kestoaika) täytyy kirjata käsin ylös ja viedä tiedot FiMVS-järjestelmään heti kun se on mahdollista.