Apteekit ovat olennainen osa lääkevarmennusjärjestelmän toteuttamista. Apteekit ovat viimeinen jakeluketjun osa ennen lääkkeen toimittamista potilaalle. Sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa puolestaan turvataan tehokkaasti julkisen terveydenhuollon lääkejakelua.

Apteekit tarkistavat lääkepakkausten turvaominaisuudet – yksilöllisen tunnisteen sekä peukaloinnin eston mekanismin – siinä vaiheessa, kun lääke toimitetaan potilaalle. Halutessaan apteekki voi lukea tunnisteen tiedot jo aikaisemminkin esimerkiksi varastonhallinnan työkaluna. Tietoja ei kuitenkaan saa vielä tässä vaiheessa kirjata ulos järjestelmästä.

Tavoitteena on, että yksilöllinen tunniste kirjataan ulos järjestelmästä aina mahdollisimman lähellä lääkkeen käyttäjää. Näin mahdollisten lääkeväärennösten pääsy järjestelmään voidaan minimoida.

Lääkkeen aitouden tarkastus tapahtuu lääkepakkauksessa olevan 2D-matriisin lukuun kykenevällä lukulaitteella eli skannerilla.

Lainsäädäntö mahdollistaa, että sairaala-apteekeissa pakkauksen yksilöllinen tunniste voidaan kirjata ulos järjestelmästä jo silloin, kun lääkepakkaus saapuu sairaala-apteekkiin. Toimivimmat käytännöt muotoutuvat sairaala-apteekin varastonhallinnasta sekä myös lääkevalmisteesta riippuen.

Apteekkien kytkeytyminen järjestelmään

Apteekit kytkeytyvät kansalliseen lääkevarmennusjärjestelmään omien, jo olemassa olevien, tietojärjestelmiensä kautta. Lääkevarmennusjärjestelmä rakennetaan jo olemassa oleviin järjestelmiin. Tavoitteena on, että järjestelmä toimii mahdollisimman pitkälti taustalla häiritsemättä normaaleja lääkkeen toimittamiseen liittyviä rutiineja.

Apteekkien ja sairaala-apteekkien tietojärjestelmiä toimittavat IT-kumppanit tekevät läheistä yhteistyötä Suomen Lääkevarmennus Oy:n kanssa.

Ongelmatilanteet

Järjestelmän käytöstä kuitenkin syntyy virheilmoituksia, esimerkiksi lääkeväärennöstapauksissa tai teknisistä häiriöistä johtuen. Prosesseja näiden virheilmoitusten käsittelemiseksi luodaan parhaillaan Suomen Lääkevarmennus Oy:n puitteissa, yhteistyössä sidosryhmien kesken.

Lainsäädäntö edellyttää, että järjestelmään rakennetaan puskurointimahdollisuus. Tämä tarkoittaa, että jos järjestelmässä on tekninen ongelma, lääkepakkauksen yksilöivä koodi voidaan silti tarkistaa apteekissa ja lääke toimittaa potilaalle. Järjestelmä huolehtii, että tiedot siirtyvät eteenpäin heti, kun tekninen ongelma on ratkaistu.

Järjestelmään on rakennettu hätätapauksia varten myös web-pohjainen toiminto, joihin tiedot voidaan myös syöttää.

Lääkepakkauksen yksilöivät tiedot ovat pakkauksessa myös silmin luettavassa muodossa. Mikäli jostain syystä järjestelmä olisi täysin kaatunut, tiedot voidaan kirjata ylös ja syöttää järjestelmään manuaalisesti kun järjestelmä on jälleen toiminnassa. Tällainen tilanne on erittäin epätodennäköinen mutta on tärkeää huomata, ettei lääkkeen toimittaminen potilaalle esty tällöinkään.