Vanhentuneita pakkauksia ei kirjata hävitetyiksi – Näin vältyt virheilmoituksilta

Huom. Alkuperäinen uutinen julkaistu 8.3.2021.

Vanhentuneita pakkauksia, joiden kestoaika on juuri umpeutunut ei tarvitse eikä pidä kirjata hävitetyiksi. 

Erityisesti kuun vaihteen jälkeen lääkevarmennusjärjestelmän lokitiedoissa näkyy aina runsaasti virheilmoituksia liittyen vanhentuneiden pakkausten kirjauksiin. Oikean toiminnon käyttö on olennaista pakkauksen kirjausketjun oikeellisuuden ja poikkeama- tai väärennösepäilyselvitysten kannalta.  

Kun pakkauksen kestoaika umpeutuu, se muuttuu automaattisesti inaktiiviseksi lääkevarmennusjärjestelmässä. Pakkauksen tilaa lääkevarmennusjärjestelmässä ei sen kestoajan umpeuduttua pysty enää muuttamaan. Vanhentunutta pakkausta ei siis tarvitse tai pidä enää yrittää kirjata hävitetyksi, koska tämä toiminto aiheuttaa ainoastaan ”Pakkausta ei voi toimittaa. Erän viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut.” -virheilmoituksen (paluukoodi: 51221000) tai ” Pakkausta ei voi inaktivoida. Erän viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut.” -virheilmoituksen (paluukoodi: 51321000). Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomioida, että hävitettäväksi tarkoitetut pakkaukset, joilla on vielä kestoaikaa jäljellä, tulee aina kirjata hävitetyiksi myös lääkevarmennusjärjestelmässä. 

Vanhentuneiden pakkausten toimitusyrityksistä johtuvia virheilmoituksia näkyy lokitiedoissa selvästi enemmän kuin hävitysyrityksistä johtuvia virheilmoituksia, mikä saattaa kertoa siitä, että hävitettäväksi tarkoitettuja vanhentuneita pakkauksia on yritetty kirjata toimitetuiksi. Sen lisäksi, että vanhentuneita pakkauksia ei tarvitse enää kuitata inaktiivisiksi, näissä tapauksissa on myös yritetty käyttää virheellistä toimintoa. 

Jos em. hävitettäväksi tarkoitetut pakkaukset olisi kuitattu toimitetuiksi esim. niiden kestoajan viimeisenä päivänä, olisivat nämä toiminnot onnistuneet ja pakkausten tila muuttunut toimitetuksi, vaikka ne on todellisuudessa hävitetty. Oikean toiminnon käyttö on olennaista pakkauksen kirjausketjun oikeellisuuden ja sitä kautta mahdollisten poikkeama- tai väärennösepäilyselvitysten kannalta.

Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä FiMVOn tukeen (nmvs@fimvo.fi).