Uppdaterad anvisning för hantering av läkemedelsverifikationssystemets larm publicerats på svenska

Anvisning för hantering av läkemedelsverifikationssystemets larm

Dokumentet beskriver larmen i läkemedelsverifikationssystemet och lösningar på problemsituationer. Varje användare av systemet måste dock själv avgöra den slutliga processen. Dokumentet har upprättats i samarbete med läkemedelsdistributionskedjans intressenter. Dokumentet uppdateras vid behov.

När det gäller larm, uppladdning av preparat- och batchuppgifter samt alla förfrågningar om stöd och utredningar relaterade till systemet ska man ta kontakt via e-postadressen: nmvs@fimvo.fi. Vi ber att ni i första hand kontaktar oss per e-post. Kontakt per telefon endast i brådskande ärenden på journumret: 09 6150 4949.