Toimintaa FiMVS-järjestelmän häiriötilanteissa kuvaava FiMVOn ohjedokumentti on julkaistu

Toimintaa mahdollisissa FiMVS-järjestelmän häiriötilanteissa kuvaava FiMVOn dokumentti ”Suomen lääkevarmennusjärjestelmä FiMVS (Finnish Medicines Verification System) – Toiminta FiMVS-järjestelmän häiriötilanteissa, Versio 1.0” on nyt hyväksytty.