Miten toimia erityisluvallisen pakkauksen kanssa, jossa on PPN-muotoinen tuotenumero?

Suomessa on kaupan joitakin erityisluvallisia lääkevalmisteita, jotka on tuotu maahan Saksasta ja joissa on käytetty PPN-muotoista tuotenumeroa. PPN-numero on vain Saksassa käytössä oleva tuotenumero, jota on käytetty GTIN-numeron sijasta. 

Olemme omassa seurannassamme havainneet näihin pakkauksiin liittyen jonkin verran vääriä virheilmoituksia, jotka ovat johtuneet siitä, että apteekkijärjestelmä ei ole käsitellyt PPN-numeroa oikein, vaan on lähettänyt sen virheellisessä muodossa. Tällöin lääkevarmennusjärjestelmä on antanut virheilmoituksen tuntemattomasta tuotenumerosta, vaikka kyseisen pakkauksen tiedot löytyvät järjestelmästä. 

Em. virheilmoituksia selviteltäessä on käynyt ilmi, että osalla järjestelmän käyttäjistä on ollut se käsitys, että PPN-tuotenumerolla varustettujen erityisluvallisten pakkausten tietoja ei löytyisi lääkevarmennusjärjestelmästä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Näiden valmisteiden erätiedot on ladattu Saksan lääkevarmennusjärjestelmään ja pakkaukset tulee varmentaa niitä toimitettaessa. 

Jos PPN-tuotenumerolla varustetun erityisluvallisen pakkauksen varmennus ei jostain syystä onnistu, suosittelemme ottamaan yhteyttä oman apteekkijärjestelmätoimittajan tukeen neuvojen saamiseksi.