Lääkkeiden turvaominaisuuksia koskevaan Q&A-dokumenttiin lisätty uusi kysymys

Euroopan komissio päivitti kesällä lääkkeiden turvaominaisuuksia koskevaa Q&A-dokumenttia. Päivitettyyn dokumenttiin ‘Safety Features for Medicinal Products for Human Use – Questions and Answers, Version 20’ lisättiin kysymys 5.14 ja siihen vastaus.

Vastauksessa todetaan, että lääketukkukaupat voivat etukäteen tarkistaa sellaisten pakkausten aitouden, jotka eivät ole fyysisesti niiden hallussa, mutta joita ne ovat hankkimassa. Kyseessä on siis ylimääräinen tarkastus, jos pakkaukset esim. saapuvat EU:n ulkopuolelta tai ne hankitaan toisesta lääketukkukaupasta. Pakkauksille ei kuitenkaan edelleenkään saa tehdä tilamuutoksia lääkevarmennusjärjestelmässä, jos ne eivät ole lääketukkukaupan hallussa ja em. oikeus koskee vain lääketukkukauppoja, ei muita jakeluketjun toimijoita. Pakkauksen tai pakkauksien ylimääräinen verifiointi ei vapauta lääketukkukauppaa vastuusta verifioida vastaanottamiaan ja hallussaan olevia pakkauksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/161 artiklan 20 mukaisissa tapauksissa.