Lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjäportaalin käyttöohjeet ja muutosilmoitusten teko FiMVOlle

Vastuu tiettyjen lääkevarmennusjärjestelmän sisältämien organisaatiotietojen ylläpidosta (samaan organisaatioon kuuluvien toimipisteiden hallinta, ml. niiden nimi- ja osoitetiedot) siirtyy käyttäjäyrityksille (apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset ja lääketukut) 19.11.2023 alkaen – näiden tietojen ylläpito tapahtuu lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjäportaalissa. 

Olemme päivittäneet verkkosivultamme löytyvän ohjeistuksen sopimuksen teosta ja FiMVOlle tehtävistä muutosilmoituksista sekä julkaisseet lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjäportaalin ohjeet eri muutostilanteiden yhteydessä. 

Löydät sopimuksiin ja muutosilmoituksiin liittyvän käyttölupahakemuksen lomakepohjan, sen toimittamiseen liittyvät ohjeet ja kuhunkin muutostilanteeseen liittyvät lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjäportaalin käyttöohjeet verkkosivultamme.

Jos sinulla herää kysyttävää organisaatiotietojen muutoksiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin liittyen, laitathan meille viestiä osoitteeseen info@fimvo.fi