Lääkevarmennusjärjestelmän hälytysten käsittelyohje julkaistu!

FiMVO on julkaissut uuden ohjeen lääkevarmennusjärjestelmän hälytysten käsittelyyn:

Ohjeessa kuvataan lääkevarmennusjärjestelmässä syntyvät eri hälytykset sekä niiden käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Dokumentti on laadittu yhteistyössä lääkejakeluketjun sidosryhmien kanssa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Mahdolliset palautteet ja kysymykset ohjeeseen liittyen (kuten myös kaikki hälytyksiä koskevat tuki- ja selvityspyynnöt) tulee lähettää osoitteeseen nmvs@fimvo.fi.

Ohjeen englanninkielinen versio ja ruotsinkielinen versio ovat työn alla ja tullaan julkaisemaan molemmat mahdollisimman pian.