Komissio on julkaissut uuden version kysymyksiä ja vastauksia -dokumentistaan

Dokumenttiin on lisätty kysymyksiä mm. lääkkeen vapauttamiseen ja rinnakkaistuojien rooliin liittyen.
Komissio ei ole muokannut pakkauksessa ilmoitettavien silmin luettavien tietojen asettelua koskevia ohjeita.

Uudet kysymykset: 1.17, 1.18, 7.13, 7.14, 7.15, 8.4 ja 10.1.
Lisäksi kysymyksiä 1.2, 2.12, 3.3 on muokattu.

Dokumentti on julkaistu komission verkkosivuilla.