Komissio on julkaissut päivityksen Q&A-dokumenttiinsa koskien delegoidun asetuksen tulkintaa

Dokumenttiin on lisätty uudet kysymykset 2.23 (erityiset vaatimukset sarja- ja eränumeroissa käytetyille merkille) ja 7.20 (Mitä tarkoitetaan kaikkien mahdollisten väärentämistilanteiden tutkinnalla).

Lisäksi kysymykset 2.3, 2.12, 4.5 ja 7.17 ovat päivitetty.

Muutokset näyttävä versio löytyy täältä: