Komissio on julkaissut päivityksen Q&A-dokumenttiinsa koskien delegoidun asetuksen tulkintaa

Dokumenttiin on lisätty uudet kysymykset 3.7 (kliinisten tutkimusten verifiointi) , 5.10 (tukkujen mahdollisuudet tarkistaa, onko erä vapautettu ennen 9.2.) ja 8.10 (rinnakkaistuojien velvollisuudet tuotaessa tavaraa Kreikasta ja Italiasta).

Lisäksi kysymystä 1.6 on päivitetty.

Muutokset näyttävä versio löytyy täältä: