Kehitysehdotuksia hälytysten käsittelyyn – lue lisää kyselymme tuloksista

Taustaa 

Toteutimme maalis-huhtikuussa 2022 kyselyn koskien lääkevarmennusjärjestelmän hälytyksiä ja niiden käsittelyä. Kysely oli suunnattu lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjille (apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset ja lääketukkukaupat).

Saimme vastauksia yhteensä 141 kpl (joista 137 kpl avoapteekkien edustajilta ja 4 kpl tukkujen edustajilta).

Kysely sisälsi kysymyksiä eri osa-alueista: 

  • FiMVOn hälytysten käsittelyohjeet 
  • FiMVOn tarjoama tukipalvelu
  • Käyttäjän omaan tietojärjestelmään sekä MAHien tarjoama palveluun liittyvää palautetta
  • Tärkeimmät kehityskohteet/-toiveet hälytystenkäsittelyyn liittyen
  • Muu vapaamuotoinen palaute 

Yhteenveto tuloksista 

Hälytysten käsittelyohjeemme ovat laajasti tunnettu ja koetaan pääosin kattaviksi & selkeiksi – selkeyttä ja tiivistämistä kaivattiin kuitenkin yksittäisissä avoimissa kommenteissa.

Suurempi osa vastaajista koki, että käyttäjän oman tietojärjestelmän antama huomautus hälytyksestä on riittävän hyvä, mutta 57 kpl vastaajista koki, että tietojärjestelmän antamista huomautuksista ei saa riittävästi tietoa hälytyksen syystä ja toimintaohjeista. Näistä vastaajista suurin osa ei kuitenkaan ole antanut asiasta palautetta omalle IT-toimittajalleen. Tärkeimpänä kehityskohteena pidettiinkin tietojärjestelmän huomautustekstien kehittämistä (ääniä yhteensä 111 kpl) ja lisäksi avoimissa vastauksissa tuli runsaasti kommentteja ja kehitysehdotuksia käyttäjän omaan IT-järjestelmään ja hälytysten käsittelyyn liittyen (esim. “huomautuksen ja hälytyksen ero tulisi olla järjestelmässä selkeämpi…”).

Vastaajista 81 kpl on ollut tekemisissä FiMVOn tukipalveluun ja lähes kaikki pitivät palvelua riittävän nopeana.

Vastaajista 95 kpl on ollut tekemisissä myyntiluvanhaltijaan (MAH) hälytyksen selvityksen yhteydessä ja suurin osa piti MAHin palvelua riittävän nopeana – kuitenkin useissa avoimissa vastauksissa toivottiin nopeampaa palvelua ja sitä, että oikeat yhteystiedot löytyisivät helposti esim. yrityksen verkkosivuilta.

Muuta vapaamuotoista ja avointa palautetta ja kehitysehdotuksia tuli hyvin runsaasti (30 kpl) mm. ohjeista, apteekkijärjestelmistä ja turhista virhehälytyksistä.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta! Käymme kyselyn tuloksia läpi sisäisesti ja eri sidosryhmien kanssa sekä huomiomme saatuja palautteita tulevissa kehityshankkeissa.

Lisätietoja: info@fimvo.fi