Fight the Fakes – viikko edistää taistelua lääkeväärennöksiä vastaan

Fight the fakes -viikkoa vietetään maailmanlaajuisesti 4.–10. joulukuuta. Kampanjaviikon aikana lisätään tietoisuutta väärennettyjen lääkkeiden aiheuttamasta uhasta. Tänä vuonna painopiste on Afrikan mantereella, jossa noin joka kymmenes lääkevalmiste on väärennös, mikä johtaa lähes 500 000 kuolemaan vuosittain Saharan eteläpuolella.

Euroopassa otettiin käyttöön lääkevarmennusjärjestelmä vuonna 2019. Jokaiseen reseptilääkepakkaukseen on painettu yksilöllinen 2D-koodi, jonka avulla lääkepakkauksen aitous voidaan varmistaa. Tällä pyritään estämään lääkeväärennösten pääsy lailliseen jakeluketjuun ja varmistamaan, että potilaat voivat luottaa apteekeista ja sairaala-apteekeista saamiensa lääkkeiden aitouteen. Viime kuukausina tämä tarkastusjärjestelmä on paljastanut lääkeväärennöksiä useista paikoista Euroopassa. 

Järjestelmä muodostaa ainutlaatuisen yhteyden valmistajan ja lääkepakkauksen jakelijan (apteekki tai sairaala-apteekki) välille antamalla jokaiselle lääkepakkaukselle yksilöllisen sarjanumeron. Valmistaja rekisteröi yksilöllisen sarjanumeron eurooppalaiseen tietokantaan yhdessä pakkauksen tuotekoodin, eränumeron ja kestoajan kanssa. Tämän jälkeen eurooppalainen tietokanta siirtää nämä tiedot niiden maiden kansallisiin tietokantoihin, joissa lääkettä on tarkoitus myydä. 

Apteekki tarkistaa pakkauksen kansallisesta varmennusjärjestelmän tietokannasta toimittaessaan lääkettä potilaalle. Jos pakkausta ei löydy kansallisesta tai muiden Euroopan maiden tietokannoista, apteekki saa hälytyksen eikä voi toimittaa lääkettä ennen lisätutkimuksia. 

Yksilöivien tunnistetietojen lisäksi jokaisessa reseptilääkepakkauksessa on sinetti, joka estää pakkauksen peukaloinnin. 

Vaikka lääkeväärennökset laillisessa jakeluketjussa eivät olekaan välitön ongelma Euroopassa, mekin tarvitsemme tehokkaan järjestelmän, jolla estämme väärentäjien toiminnan mantereellamme. 

 

Lue lisää Fight the Fakes viikosta