EMVOn Master Data Guide on päivitety

Ohjeistoon tehdyt päivitykset koskevat kohtia:

  • Requirements: Tarkennetttu kuvaamaan nykytilannetta ja tulevaisuutta.
  • Future Aims:  Tarkennettu, että kaikki tietokenttiä ei tällä hetkellä pystytä täyttämään koska kyseistä informaatiota ei ole vielä olemassa.
  • Common Master Data Elements: Sisältöä on päivitetty tietolähteiden osalta.
  • Market Specific Data: Tietolähteiden ja tietovaatimusten perusteita tarkennettu.
  • Lisäksi ohjeiston liitteitä on tarkennettu.

Päivitetty ohje löytyy EMVOn kotisivulta.