3. Förkortningar

Förkortning Förklaring
EMVO European Medicines Verification Organisation, en organisation som administrerar den europeiska centraldatabasen EU Hub
EMVS European Medicines Verification System, ett system som innehåller den europeiska centraldatabasen och de nationella läkemedelsverifikationssystemen
EU Hub European HUB, europeiska centraldatabasen
Fimea Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
FiMVO Finnish Medicines Verification Organisation, Suomen Lääkevarmennus Oy
FiMVS Finnish Medicines Verification System, det finska läkemedelsverifikationssystemet
GTIN Global Trade Item Number, en nummerserie för global specificering av handelsnamn
IMT Inter Market Transaction, en förfrågan/funktion i realtid från det nationella systemet via EU Hub till ett annat EU-lands nationella system
MAH Marketing Authorisation Holder, innehavare av försäljningstillstånd
NMVS National Medicines Verification System, nationellt läkemedelsverifikationssystem
OBP On-Boarding Partner, part som representerar läkemedelsföretag i europeiska centraldatabasen EU Hub
PC Product Code, preparatets produktnummer
SN Serial Number, förpackningens individuella serienummer