Ohjeen etusivu

Tarkoitus

Tässä työohjeessa kuvataan lääkevarmennusjärjestelmästä aiheutuvien hälytysten käsittelyyn liittyviä prosesseja ja toimintaa eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Dokumentin avulla käyttäjien IT-järjestelmiä voidaan jatkokehittää siten, että käyttäjä näkee nopeasti ja helposti lääkevarmennuskyselyn tietosisällön ja FiMVS-järjestelmän vastauksen sekä pystyy erottamaan, onko kyseessä virheilmoitus vai hälytys.
 

Muutoshistoria

  • Versio 1.0 päivitetty 4.12.2020, uusi dokumentti luotu. Toimintaohje liitetty osaksi laatujärjestelmää ja sen rakenne muutettu vastaamaan ohjepohjaa. Lisätty kohta Vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi huomioitu EU Hub version 1.8 tuomat muutokset. Tärkein muutos on se, että jatkossa kaikki hälytykset menevät tiedoksi myös OBP:lle. 
  • Versio 2.0 päivitetty 3.5.2021, hälytysviestit päivitetty. FiMVS-järjestelmän suomenkielisiä hälytys- ja virheviestejä täsmennetty ymmärrettävämmiksi.
  • Versio 3.0 päivitetty 8.11.2021, hälytysviestit päivitetty. Ohjeen luokittelu muutettu työohjeeksi. Työohjeessa on huomioitu FiMVS version 1.09 tuomat muutokset liittyen hälytyskoodeihin NMVS_NC_PCK_19 ja NMVS_NC_PCK_22.
  • Versio 4.0 päivitetty 7.11.2022, työohjeessa on huomioitu FiMVS version 1.10 tuomat muutokset hälytyksiin ja virheilmoituksiin. Hälytyskoodien NMVS_NC_PCK_06, NMVS_NC_PCK_19 ja NMVS_NC_PCK_27 hälytysviestejä selvennetty. Lisäksi tehty vähäisiä tekstitäsmennyksiä. 
  • Versio 5.0 päivitetty 19.11.2023, hälytysviestit päivitetty. Koko työohje on päivitetty ottaen huomioon järjestelmävaihdon tuomat muutokset hälytys- ja paluuviesteihin. Työohje koskee käyttäjiä, jotka ovat kytkeytyneet lääkevarmennusjärjestelmään suoraan REST-rajapinnan kautta.
  • Versio 6.0 päivitetty 16.5.2024, hälytysviestit päivitetty. Työohjeessa on huomioitu FiMVS version 14 tuomat muutokset hälytyskoodeihin A3 ’Tuntematon sarjanumero.’ ja A68 ’Eränumero ei vastaa järjestelmään ladattua eränumeroa.’. Paluukoodilistojen linkit päivitetty sekä tarkennettu ohjetta koskien hälytystä kestoajan virheellisyydestä.