5.9 Fel! Den ursprungliga funktionen är utförd från en annan plats (NMVS_NC_PCK_21)

Orsaken till felmeddelande:

  • En annan användare har utfört den ursprungliga åtgärden (t.ex. ett annat apotek).
Part Anvisningar för hantering av felmeddelande
Apotek / Sjukhusapotek / Läkemedelscentraler / Läkemedelspartiaffärer

Felmeddelandet beror på att en annan användare har avaktiverat förpackningen tidigare. Om användaren inte själv kan utreda när och av vem den ursprungliga åtgärden har vidtagits kan användaren be FiMVO kontrollera förpackningens revisionsloggning (nmvs@fimvo.fi).

Orsaken till felmeddelandet ska alltid utredas före förpackningen kan expedieras. Om det utgående från utredningen inte finns någon misstanke om förfalskning, kan förpackningen expedieras.

MAH / OBP

Om ett apotek / läkemedelspartihandel tar kontakt, så kan FiMVO ombes kontrollera förpackningens revisionsloggning (nmvs@fimvo.fi).