Lainsäädännössä  edellytetään, että lääketeollisuus vastaa lääkevarmennusjärjestelmän kustannuksista. Tämä tarkoittaa sekä eurooppalaisen Hubin että kansallisten järjestelmien kustannuksia. Tämän lisäksi lääkeyritykset joutuvat tekemään merkittäviä panostuksia tuotantolinjojensa ja tietojärjestelmiensä päivittämiseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Lääketukut ja apteekit vastaavat omista tietojärjestelmäpäivityksistään sekä laitehankinnoistaan.

Suomen lääkevarmennusjärjestelmän toiminta rahoitetaan myyntiluvanhaltijoilta perittävillä maksuilla.

Jotta lääkeyrityksen valmistetietoja voidaan käsitellä Suomen lääkevarmennusjärjestelmässä, yrityksellä tulee olla sopimus FiMVOn kanssa. Lisäksi myyntiluvanhaltijan tulee huolehtia vuosimaksujen maksamisesta. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Käytämme kiinteää tasamaksua, joka kohdistuu myyntiluvan haltijoihin. Jos yritys edustaa useampaa myyntiluvan haltijaa, perimme maksun myyntiluvan haltijoiden lukumäärän mukaan. Jos myyntiluvan haltijalla ei ole tuotteita Suomessa kaupan, eikä myyntiluvan haltijan tietoja syöttämiä tietoja ole Suomen lääkevarmennusjärjestelmässä, emme peri maksua.

Määrittelemme maksut vuosittain FiMVOn budjetin mukaisesti. Vuoden 2024 vuosimaksu on 5 000 euroa / MAH.

Englanninkielisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa lääkeyritysten kanssa tehtävästä sopimuksesta sekä laskutustietojen ilmoittamisesta ja päivittämisestä.