Lääkevarmennusjärjestelmän vaihto: muutoksia käyttäjien tehtäviin - apteekit, sairaala-apteekit ja tukut ylläpitävät itse tietojaan 18.11.2023 alkaen

Lääkevarmennusjärjestelmän vaihto tuo mukanaan uusia ominaisuuksia käyttäjäyrityksen (apteekki, sairaala-apteekki, lääkekeskus, tukku) organisaation ja sen toimipisteiden hallintaan. Vastuu tiettyjen organisaatiotietojen ylläpidosta (ensisijainen yhteyshenkilö, toimipisteet ja niiden osoitetiedot) siirtyvät käyttäjälle itselleen 18.11.2023 jälkeen - näiden tietojen ylläpito tapahtuu suoraan uudessa selainpohjaisessa sovelluksessa.

Lääkevarmennusjärjestelmän vaihdon yhteydessä 18.11.2023 kaikki olemassa olevat käyttäjätunnukset siirretään uuteen järjestelmään organisaatioina ja niille määritellään ensisijainen yhteyshenkilö. Tämän työn tekee FiMVO. Ensisijainen yhteyshenkilö on yksityisten apteekkien osalta pääosin apteekkari tai vastaava proviisori ja hyvinvointialueiden osalta esim. sairaala-apteekkari.

Uudessa lääkevarmennusjärjestelmässä yksi organisaatio koostuu kaikista samaan organisaatioon juridisesti kuuluvista toimipisteistä, esimerkiksi:

  • Pääapteekki ja siihen mahdollisesti liitetyt sivuapteekit tai
  • Hyvinvointialue ja siihen liitetyt sairaala-apteekit ja lääkekeskukset. 

Käytännössä jokaisen organisaation ensisijaisen yhteyshenkilön tulee ylläpitää sovelluksessa seuraavia tietoja lääkevarmennusjärjestelmän vaihdon jälkeen:

  • Organisaation ensisijaisen yhteyshenkilön muutos (esim. apteekin haltuunotto / apteekin luovutus / muu yrityksen sisäinen henkilövaihdos)
    • Jokaisella organisaatiolla tulee olla oma ensisijainen yhteyshenkilö eli usealla eri organisaatiolla ei voi olla samaa yhteyshenkilöä (yhteyshenkilön sähköpostin on oltava järjestelmässä uniikki)
    • Ensisijaisen yhteyshenkilön tulee kuulua kyseiseen organisaatioon / käyttäjäyritykseen ja vastuu sovelluksen käyttöoikeuksista on organisaatiolla itsellään
  • Samaan organisaatioon kuuluvien eri toimipisteiden lisäys ja poisto (uusi toimipiste tai toimipisteen sulkeminen)
  • Kunkin toimipisteen osoitetietojen ylläpito (esim. apteekin / toimipisteen muutto). 

Tarkemmat ohjeet sovellukseen kirjautumisesta ensisijaisten yhteyshenkilöiden osalta ja sovelluksessa tehtävistä toimenpiteistä julkaistaan lähempänä lääkevarmennusjärjestelmän vaihtoa marraskuussa. 

 

FIMVOlle on nyt ja lääkevarmennusjärjestelmän vaihdon jälkeen ilmoitettava kaikista organisaatiotietojen muutoksista käyttölupahakemuksella hyvissä ajoin ennen muutoksen ajankohtaa (https://www.laakevarmennus.fi/jarjestelman-kayttajan-sopimus-fimvon-kan…). FiMVO ylläpitää omaa asiakasrekisteriä muutosilmoitusten perusteella ja opastaa tarkemmin lääkevarmennusjärjestelmään tehtävistä muutoksista kussakin tilanteessa 18.11.2023 jälkeen, kun muutosilmoitus on vastaanotettu. 

Lääkevarmennusjärjestelmän toimittajanvaihtoprojekti pähkinänkuoressa

Järjestelmän uudeksi toimittajaksi on valittu Solidsoft Reply (SSR). Toimittajanvaihtoprojektin aikana nykyinen Arvaton järjestelmä vaihdetaan Solidsoft Replyn toimittamaan järjestelmään.


SSR:n järjestelmä otetaan käyttöön sekä sisäisesti FiMVO:ssa että uuden rajapinnan kautta järjestelmän käyttäjille sekä heidän IT-toimittajilleen.


Vaihto SSR:n lääkevarmennusjärjestelmään tapahtuu tuotantoympäristön osalta 18. marraskuuta lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana. Tällöin lääkevarmennusjärjestelmässä on käyttökatko. Tämä ei kuitenkaan estä lääkkeiden toimittamista, sillä toiminnot puskuroidaan käytön aikana.

 

Jos sinulla herää kysymyksiä toimittajanvaihtoprojektiin liittyen, lähetäthän meille viestiä osoitteeseen nmvs@fimvo.fi.