Hallituksen esitys lääkevarmennusta koskevasta lainsäädännöstä on annettu eduskunnalle

Lääkelakiin ehdotetaan muutoksia, joilla lääkepakkausten turvaominaisuudet otetaan käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriö STM kertoo tiedotteessaan, että turvaominaisuuksien käyttöönotto on uusi keino lääketurvallisuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on, että lääkkeiden lailliseen jakeluketjuun ei päädy lääkeväärennöksiä.

Lääkevarmennusjärjestelmä, jolla turvaominaisuuksia tarkastetaan otetaan käyttöön EU:ssa 9.2.2019. Suomalaiset lääkejakeluketjun toimijat ovat jo pitkään valmistautuneet järjestelmän käyttöönottoon.

Hallituksen esitys edistää osaltaan järjestelmän käyttöönottoa.

STMn tiedote löytyy ministeriön verkkosivuilta https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laaketurvallisuuteen-parannuksia . Hallituksen esitys puolestaan löytyy eduskunnan verkkosivuilta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_267+2018.pdf