FiMVOn prosessikuvausdokumentin päivitetty versio on julkaistu

Lääkevarmennusprosesseja kuvaava FiMVOn dokumentti ”Suomen lääkevarmennusjärjestelmä FiMVS (Finnish Medicines Verification System) – Prosessikuvaukset, Versio 2.0” on nyt hyväksytty ja saatavilla FiMVOn verkkosivuilta. Päivitettyä dokumenttia on työstetty yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa ja heiltä saadut kommentit on pyritty huomioimaan mahdollisimman kattavasti.

Prosesseja tullaan käymään läpi sidosryhmätilaisuuksissa, jotka järjestetään 9.1.2019 myyntiluvan haltijoille ja 10.1.2019 loppukäyttäjille ja järjestelmätoimittajille. Lisäksi ohjeet tullaan kääntämään englanniksi ja julkaisemaan FiMVOn verkkosivuilla tammikuun alkupuolella.