FiMVO Uutiskirje 1-2018

Suomen Lääkevarmennus Uutiskirje 1-2018

Seuraa meitä LinkedInissä ja verkkosivuillamme
 

Kun lääkevarmennuksen määräaika lähenee (alle vuosi aikaa jäljellä!), meille on tärkeää pysyä ajan tasalla kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Tätä tarkoitusta varten olemme julkaisseet LinkedIn-sivuston. Tavoitteenamme on saavuttaa lääkejakeluketjun toimijoita mahdollisimman laajasti.

LinkedIn:in seuraaminen on yksi helpoimmista tavoista seurata Suomen Lääkevarmennuksen uutisia. https://www.linkedin.com/company/fimvo-finnish-medicines-verification-organisation/

 

Päivitämme säännöllisesti myös verkkosivujamme, jotta voitte helposti löytää tarvitsemaanne tietoa. Maaliskuun aikana lisäämme verkkoon myös FAQ-sivun, joka toivottavasti auttaa, erityisesti sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä!

Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kehitysehdotuksia verkkosivujamme koskien!

https://www.laakevarmennus.fi/

 

Suomen Lääkevarmennusjärjestelmä käynnistyy toukokuussa 2018


Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto Suomessa etenee. Tällä hetkellä järjestelmää testataan. Varsinainen käyttöönotto on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2018.

Testaaminen tapahtuu järjestelmän testiympäristössä (IQE-ympäristö). Testejä on tehty joidenkin lääkeyritysten kanssa. Tavoitteena on ollut selvittää, että Euroopan keskustietojärjestelmästä eli Hubista tuleva tieto siirtyy kansalliseen järjestelmäämme oikein.

Tämän lisäksi testejä tehdään järjestelmän loppukäyttäjien eli tukkujen ja apteekkien kanssa. Järjestelmän testaamisessa on tässä vaiheessa mukana kymmenisen apteekkia. Viikolla 10 aloitetaan ensimmäisen IT-toimittajan sertifiointitestit ja sen jälkeen tulevat ensimmäiset apteekkien testaukset.

Sairaala-apteekkien IT-toimittajien ja osalta ensimmäiset testit tapahtuvat aikaisintaan huhtikuussa 2018.


Testivaiheen jälkeen touko-/kesäkuun vaihteessa (tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin) siirrytään järjestelmän tuotantokäyttöön eli varsinaiseen käyttöön. Jotta järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi hallitusti, apteekkeja ja tukkuja otetaan mukaan järjestelmään vaiheittain. Lääkeyritykset puolestaan siirtyvät käyttämään sitä mukaa kun ne ovat kytkeytyneet Euroopan keskustietokantaan Hubiin ja niillä on serialisoituja lääkepakkauksia tulossa Suomen markkinoille.

 

Sopimukset Suomen Lääkevarmennuksen kanssa

Kaikkien myyntiluvanhaltijoiden ja loppukäyttäjien (apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset ja tukut) on allekirjoitettava sopimus Suomen Lääkevarmennuksen eli FiMVOn kanssa, jotta ne voivat käyttää järjestelmää.  Sopimuksista löytyy lisätietoa verkkosivuiltamme:

Myyntiluvanhaltijat: https://www.laakevarmennus.fi/en/node/100

Loppukäyttäjät: https://www.laakevarmennus.fi/sopimus-fimvon-kanssa-0

Laatunurkka

Suomen Lääkevarmennus Oy:n laatujärjestelmä on saatu lähes valmiiksi, vain muutama toimintaohje on enää luonnosvaiheessa. Tavoitteena on saada loputkin toimintaohjeet hyväksyttyä kuluvan kevään aikana.

Seuraavana projektina tullaan lääkevarmennuksen keskeiset prosessit kuvaamaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Tämä tapahtuu FiMVOn laatimien prosessikuvausluonnosten pohjalta. Suunnittelutilaisuus pidetään 12.3.2018 ja kutsut siihen on jo lähetetty sidosryhmien edustajille. Kaikkia lääkejakeluketjun toimijoita koskevat prosessikuvaukset tullaan viimeistelemään huhtikuun puoliväliin mennessä eli ennen kuin Suomen lääkevarmennusjärjestelmän versio 1.1 otetaan tuotantokäyttöön.

Näiden prosessikuvausten perusteella apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset ja lääketukut voivat arvioida omien sisäisten prosessiensa muutostarpeet, jotka aiheutuvat lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotosta.