Mitä loppukäyttäjän on tehtävä?

Ota meihin yhteyttä sopimuksen solmimiseksi (katriina.newton-kolehmainen@fimvo.fi ). Apteekin/tukun on täytettävä käyttöehtosopimus, käyttölupahakemus sekä apteekin ollessa kyseessä, lähetettävä FiMVOlle kopio apteekkiluvasta.

Kuka allekirjoittaa loppukäyttäjäsopimuksen?

Tämä on apteekin/tukun sisäinen päätös riippuen siitä, kenellä on nimenkirjoitusoikeus. 

Jos allekirjoittava henkilö edustaa useampaa kuin yhtä yhteisöä, kaikki kuuluvat yhden sopimuksen alle. Yhteisöt on lueteltava sopimuksen osassa 1 (ii). 

Sopimus allekirjoitetaan, skannataan ja lähetetään pdf-muodossa osoitteeseen katriina.newton-kolehmainen@fimvo.fi.

Kunkin loppukäyttäjän (myös apteekin ja sivuapteekin) on täytettävä erillinen käyttöoikeussopimus word-muodossa. Käyttöoikeussopimusta ei tarvitse allekirjoittaa. Se lähetetään osoitteeseen katriina.newton-kolehmainen@fimvo.fi.

Mitä käyttölupahakemuksen sivulla 2 täytetään hakemuksen perusteluihin?

Hakemuksen perusteluihin voi kirjata esim. ”Toimimme tukkuna/apteekkina/lääkekeskuksena… ja haluamme kytkeytyä lääkevarmennusjärjestelmään”.

Mitä tarkoittaa jäljennös SDK-asiakirjoista?

SDK-dokumenteissa on kyse järjestelmän rakentamiseen liittyvästä teknisestä yksityiskohtaisesta dokumentaatiosta. Käytännössä tämä on olennaista vain loppukäyttäjän järjestelmätoimittajalla eikä järjestelmän käyttäjälle.

Asia on kuitenkin pitänyt kirjata sopimukseen, koska FiMVO ei tee sopimuksia järjestelmätoimittajien kanssa suoraan. Tämä kirjaus mahdollistaa, että pystymme tarvittaessa toimittamaan dokumentaation järjestelmätoimittajallenne (jonka nimeätte käyttölupahakemuksessanne). SDK-viittaukseen ei tarvitse täyttää mitään.

Tarvitseeko käyttölupahakemuksessa huomioida muut IT-toimittajat, esimerkiksi varastokeräilyautomaatin toimittaja?

Sopimuksessa on kohta vain yhdelle IT-palveluntarjoajalle.

Varastokeräilyautomaatin toimittajaa ei tarvitse mainita. Tarvitsemme tiedon käytettävästä apteekkiohjelmistosta (esim. Marela, TK-Matha, Sonet) sekä järjestelmän ylläpitäjä (esim. Istekki, MedBit, MedIT).

Mitä on organisaatiotunniste?

Organisaatiotunniste eli OID on apteekeilla käytössä oleva tunniste. Sairaala-apteekeilla ja lääkekeskuksilla OID-numeroa ei välttämättä vielä ole. Mikäli OID-tunniste vielä puuttuu, tämän kohdan käyttölupahakemuksessa voi jättää tyhjäksi.

Allekirjoitetaanko suomen- vai englanninkielinen sopimus?

Englanninkielinen sopimus allekirjoitetaan. Suomenkielinen on epävirallinen käännös. Käyttölupahakemuksen voi täyttää englanniksi tai suomeksi.

Miten toimitaan apteekkarin vaihdostilanteissa tai lopettamisessa?

Kun apteekkari lopettaa apteekkitoiminnan, hänen tulee irtisanoa sopimuksensa FiMVOn kanssa. Tämä onnistuu inaktivointi lomakkeella (käyttölupahakemuksesta löytyy kohta "inaktivointi"). 

Mikäli apteekkari ottaa haltuunsa uuden apteekin, tulee lääkevarmennusjärjestelmän käyttämiseksi tehdä uusi sopimus sisältäen käyttölupahakemuksen ja kopion apteekkiluvasta.

Entä jos järjestelmä ei toimi?

On tärkeää, että järjestelmän häiriöt eivät häiritse lääkkeen toimittamista. Järjestelmässä on puskurointijärjestelmä, joka kerää tietoja, jos järjestelmä ei toimi. Hätätilanteissa voidaan käyttää verkkopohjaista palvelua.

FiMVO työstää parhaillaan prosessikuvausta, jossa kuvataan toimintatavat erilaisissa ongelmatilanteissa.