5.11 Hälytys! Toimintoa ei voitu suorittaa. Pakkauksen tila ei vastaa toimintoa (NMVS_NC_PCK_27)

Mahdolliset syyt hälytykselle:

  • Pakkaus on järjestelmässä jo inaktiivinen, mutta sen tila on eri kuin käytetty varmennustoiminto (esim. pakkaus on merkitty näytteeksi [Sample] ja käyttäjä tekee Dispense-toiminnon) 
  • Palautustoiminto ei vastaa pakkauksen tilaa (esim. toimituksen palautustoiminto [Undo dispense) on tehty näytteeksi [Sample] merkitylle pakkaukselle, kun pitäisi käyttää Undo sample -toimintoa).  

HUOM. Tämä hälytys aiheutuu vain siinä tapauksessa, että pakkauksen tietoja ei löydy FiMVS-järjestelmästä (esim. toisesta EU-maasta Suomeen tuodut erityisluvalliset valmisteet) ja FiMVS tekee kyselyn toisen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmään, joka antaa hälytyksen. 

Taho Hälytyksen käsittelyohjeet
Apteekki / Sairaala-apteekki / Lääkekeskus / Lääketukkukauppa
  1. Tarkista mikä on pakkauksen tila lääkevarmennusjärjestelmässä (Verify). 
  2. Tee palautustoiminto uudelleen käyttämällä oikeaa palautustoimintoa. 
  3. Apteekin / lääketukkukaupan tulee myös selvittää, miksi palautustoiminto tehtiin väärällä toiminnolla (esim. onko pakkausten sekaantuminen mahdollista) ja pyrkiä muuttamaan toimintatapoja siten, että vastaava tilanne ei toistuisi. Hälytyksen syy tulee aina selvittää ennen pakkauksen toimitusta asiakkaalle. Jos selvitysten mukaan kyseessä on virhehälytys ja/tai kyseessä ei ole lääkeväärennösepäily, voi pakkauksen toimittaa asiakkaalle. 

HUOM! Koska tässä tapauksessa pakkauksen tietoja ei ole ladattu FiMVSiin, FiMVO ei pääse tarkistamaan pakkauksen täydellistä kirjausketjua. FiMVO voi tarkistaa ne toiminnot, jotka on tehty Suomessa (nmvs@fimvo.fi). Tarvittaessa asiassa tulee olla yhteydessä aina myyntiluvan haltijaan / lääkkeen toimittajaan, jotta he voivat selvittää kyseisen pakkauksen kirjausketjun sen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmästä, josta tiedot löytyvät. 

MAH / OBP

Tässä tapauksessa pakkauksen tietoja ei ole ladattu FiMVSiin, joten FiMVO ei pääse tarkistamaan pakkauksen täydellistä kirjausketjua. FiMVO voi tarkistaa ne toiminnot, jotka on tehty Suomessa (nmvs@fimvo.fi). Tarvittaessa myyntiluvan haltijan / lääkkeen toimittajan tulee selvittää pakkauksen kirjausketju toisen EU-maan lääkevarmennusjärjestelmästä ottamalla yhteyttä kyseisen maan lääkevarmennusjärjestelmää ylläpitävän organisaation tukeen.